Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 5

Ett stort tack för all respons på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Gotland!Nu har vi fått in synpunkter på remissversionen av Vårt Gotland 2040. Riktigt många dessutom! Drygt 130 svar från näringsliv, föreningsliv, statliga myndigheter, universitet,... Read more

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 4

Omställning är nyckelordet i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget är nu ute för synpunkter fram till den 31 maj. Förmågan till omställning är avgörande för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Och just nu har omställning satts i fokus... Read more