Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 1

Arbetet med att ta fram mål för Gotlands utveckling med sikte på 2040 är igång sedan en tid tillbaka. En nulägesanalys finns nu framme, där Gotlands styrkor och utmaningar beskrivs. Just nu pågår dialogmöten med olika utvecklingsaktörer om vår gemensamma framtid. Hur... Read more