Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 5

Ett stort tack för all respons på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Gotland!Nu har vi fått in synpunkter på remissversionen av Vårt Gotland 2040. Riktigt många dessutom! Drygt 130 svar från näringsliv, föreningsliv, statliga myndigheter, universitet,... Read more