Mål, mål, mål, mera mål – och mål det kommer det att bli……
Så sjöng vi för svenska herrlandslaget i fotboll under EM 2000 och så sjunger vi också i projektgruppen för RUS-arbetet! Nja, inte riktigt kanske. Vi börjar gå över till julsånger nu.

Men det har under den senaste tiden varit fullt fokus på att, utifrån allt underlag vi fått in – bland annat från framtidsdialogerna, ta fram förslag på mål för Gotland 2040. Vilka mål behöver vi sätta upp på långt sikt? Hur många ska de vara? Många, så att alla kan få med sin hjärtefråga? Få, så att vi verkligen kan välja ut det som är viktigast? Och hur gör vi det kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, som visar att de sjutton målen ska ses som en helhet för att nå en hållbar utveckling?

Vi behöver mål för Gotland 2040 som är engagerande, inspirerande och förhoppningsvis lite utmanande. För vi vill ju förändra till det bättre. Förutom mål att sikta på behövs också former för att jobba gemensamt för det vi vill åstadkomma. Vad är det vi gemensamt ska göra mer av, göra på ett annorlunda sätt – eller kanske sluta göra – för att nå det vi vill?

Både mål och genomförande blir viktiga delar i det kommande remissförslag av ny regional utvecklingsstrategi – och som vi behöver kloka inspel på i remissomgången! Både skriftliga, men även muntliga, t ex vid de remissdialoger vi kommer att ha (se datum för dessa på webbplatsen). Beräknad remisstid är mars, april, maj nästa år.

Fotbolls-EM 2000, tjugo år sedan. Nu går vi in i 2020, ett decennieskifte står för dörren.

Det är tjugo år till 2040, spännande tjugo år där omställning blir nödvändigt inom en rad områden.

Följ med i arbetet på www.gotland.se/gotland2040

Men först tar vi jul!
God Jul och Gott Nytt År önskar vi från RUS-projektet!