Omställning är nyckelordet i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget är nu ute för synpunkter fram till den 31 maj. Förmågan till omställning är avgörande för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Och just nu har omställning satts i fokus på ett sätt som utmanar oss alla.

Samhällets förmåga att kunna hantera störningar och agera i krissituationer är en del av den grundläggande tryggheten, i ett samhälle och för individen. Vårt Gotland 2040 är en strategi med en tjugoårshorisont. Hur ska vi veta något om framtiden när vi inte ens vet vad som händer nästa vecka? Förmågan att kunna hantera förändringar, vara anpassningsbar, flexibel och fortsätta att utvecklas är central. Kriser som denna får stora konsekvenser, för oss som individer i vår vardag och för det gotländska näringslivet, arbetsmarknaden och välfärdstjänsterna.

Vi står inför tuffa tider på många plan. Behövs då stora mål för framtiden som de som finns i remissförslaget av Vårt Gotland 2040? Jag tror att vi nu och framåt kommer ha ett ännu större behov av samsyn, av gott samarbete och av framtidshopp. Just nu sker ett nära samarbete mellan Gotlands aktörer för att mildra krisens effekter, ett samarbete som också bygger oss starkare samman framåt.

Just nu är fokus på att hantera krisen. Men vi hoppas att du och andra inom kort också har kraft att fundera över vår hållbara framtid på längre sikt och lämna synpunkter på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Vi behöver samla oss, tänka till och hitta vägar för att komma ut starkare efter krisen – och på lång sikt.

Vi kunde tyvärr bara genomföra tre av de åtta dialogtillfällen vi planerat under mars och april. Vi har dokumenterat de frågor och synpunkter som kom upp vid dessa dialoger. Vi har också spelat in den inledande informationen om remissförslaget som hölls vid dialogerna. I filmen kan du se regiondirektör Peter Lindvall, regional utvecklingsdirektör Stefan Persson och projektledare Anette Jansson berätta om detta. Allt finns på webbplatsen www.gotland.se/gotland2040 (vidare till Vårt Gotland 2040). Vi tittar nu också på möjligheter till andra, digitala former, för dialog. Och har du frågor- ring eller mejla mig!

Anette Jansson
Projektledare för RUS
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se