EU förbjuder flygande, färjetrafiken har endast två avgångar per vecka, Uppsala universitet stänger Campus Gotland, bara äldre ensamma kvar på ön, ökande koldioxidutsläpp, torka har tömt Gotland på grundvatten, ojämlikheten ökar på alla plan, kulturen utarmas, företag lägger ner på grund av kompetensbrist, sjukvårdssystemet har kollapsat till följd av psykisk ohälsa, ingen orkar jobba med frågan att påverka och vända framtiden.

Så lät det bland annat när deltagarna på de tre Framtidsdialogerna i Visby, Hemse och Slite fick uppgiften att beskriva den värsta framtiden för Gotland. ”Tvärtom-metoden” är ett bra sätt att arbeta med att ta fram idéer. För det är ju precis tvärtom vi vill ha det. Så huvuduppgiften under dialogerna var att formulera mål för den bästa framtiden för Gotland 2040, utifrån valda utmaningar. Dessutom att identifiera steg på vägen – vad behöver göras för att nå målen och vilka aktörer kan påverka.

Personer runt ett bord med papper, post-its, kaffemuggar och godis.

Vi tackar alla som deltog för det stora engagemanget och för att ni avsatte tid att delta och dela tankar och idéer!

Drygt 130 personer deltog totalt vid de tre tillfällena. En härlig mix av utvecklingsaktörer på Gotland – näringslivsorganisationer, företag, utvecklingsbolag, föreningsliv, myndigheter, Region Gotland m.fl. Bland deltagarna var 43 % kvinnor och 57 % män. Material från dialogerna finns sammanställt på vår webbplats. Både du som deltog och du som inte kunde delta men undrar vad som sades kan ta del av det. Vill du skicka med något ytterligare så finns möjlighet till det på webbplatsen. Det här är ett viktigt underlag när nu arbetet med remissförslaget av RUS går vidare. Remissperioden blir mars, april, maj 2020 och redan nu finns planerat för dialoger kring förslaget. De kommer vara på åtta platser på ön, på kvällstid plus en lördag. Se datum och tider på webbplatsen.

Vi planerar också för särskilda dialoger med unga i samarbete med skolan. Följ med i arbetet här på webbplatsen. Du kan fortfarande fylla i vilka tre ord du tycker ska känneteckna Gotland 2040.