Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 5

Ett stort tack för all respons på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Gotland!Nu har vi fått in synpunkter på remissversionen av Vårt Gotland 2040. Riktigt många dessutom! Drygt 130 svar från näringsliv, föreningsliv, statliga myndigheter, universitet,... Read more

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 4

Omställning är nyckelordet i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget är nu ute för synpunkter fram till den 31 maj. Förmågan till omställning är avgörande för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Och just nu har omställning satts i fokus... Read more

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 3

Mål, mål, mål, mera mål – och mål det kommer det att bli…… Så sjöng vi för svenska herrlandslaget i fotboll under EM 2000 och så sjunger vi också i projektgruppen för RUS-arbetet! Nja, inte riktigt kanske. Vi börjar gå över till julsånger nu. Men det har under den... Read more

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 2

EU förbjuder flygande, färjetrafiken har endast två avgångar per vecka, Uppsala universitet stänger Campus Gotland, bara äldre ensamma kvar på ön, ökande koldioxidutsläpp, torka har tömt Gotland på grundvatten, ojämlikheten ökar på alla plan, kulturen utarmas, företag... Read more

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 1

Arbetet med att ta fram mål för Gotlands utveckling med sikte på 2040 är igång sedan en tid tillbaka. En nulägesanalys finns nu framme, där Gotlands styrkor och utmaningar beskrivs. Just nu pågår dialogmöten med olika utvecklingsaktörer om vår gemensamma framtid. Hur... Read more