Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen

Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen

Prioriteringarna tar utgångspunkt i samhällsutmaningarna för Gotland och ska bidra till att nå ett eller flera av de övergripande målen och relevanta effektmål. Prioriteringarna inklusive de vägledande inriktningarna ska vara en utgångspunkt för gemensamma processer, samarbete och finansiering samt stödja aktörerna vid val och prioriteringar av insatser.

För varje prioritering visas vilka av effektmålen de i första hand bidrar till samt kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.