Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Tio områden som bidrar till att målen nås

Tio områden som bidrar till att målen nås

Följande områden, som vi kallar insatsområden, har valts för att det är områden som påverkar en hållbar regional utveckling på Gotland. Insatser inom de här områdena bidrar till att nå de långsiktiga målen.

Varje insatsområde innehåller en kort beskrivning av nuläge och utmaningar. Varje insatsområde innehåller också ett antal strategiska inriktningar. Dessa ska stödja aktörerna vid val och prioriteringar av insatser och vara ett stöd för gemensamma processer, samarbete och finansiering. För varje insatsområde visas också vilka av de globala hållbarhetsmålen som området påverkar.

 

Sidan uppdaterad: