Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Att vara en ö-region – Gotland i världen

Att vara en ö-region

Gotlands ö-läge påverkar förutsättningarna

Vårt geografiska läge är mitt i Östersjön. Det är tio mil till Västervik, tolv mil till Oskarshamn, femton mil till Nynäshamn och något längre till Lettlands kust. Det ställer krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer.

En god tillgänglighet är inte bara nödvändig för gotlänningarna och för besökare, utan även för transporter inom mat- och livsmedelsindustrin och näringslivet i stort. En stark kulturell och regional identitet är något som kännetecknat gotlänningar genom historien. Det syns bland annat i vår unika bebyggelse och kulturmiljöer som är präglade av lokala förutsättningar, men också av att Gotland genom tiderna berikats av kontakter med omvärlden. Läs mer...

Karta över norra Europa med Gotland i centrum och viktiga kommunikationsvägar markerade

Gotland i världen

Kommunikationer, fysiska som digitala, och internationella nätverk och samarbeten ger Gotland tillgång till mervärden som kunskaps- och erfarenhetsutbyten, lösningar på gemensamma problem och handelsutbyten.

Kommunikationer med omvärlden

Kommunikationer med omvärlden är en förutsättning för att förse Gotland med varor och tjänster och för gotländska företag att kunna sälja sina varor och tjänster på andra marknader. Läs mer...

Internationella nätverk och samarbeten

Samverkan med andra ö- och kustregioner inom EU är viktigt för att nå Gotlands mål. Samarbeten inom EU underlättas av att det finns gemensamma strukturer och finansieringsmöjligheter. Samtidigt kan samarbeten även ske med regioner utanför EU. Geografin avgör inte val av regionsamarbetspartners, det är mervärdet för Gotland som är avgörande. Läs mer...

Internationalisering som katalysator

Deltagande i internationella projekt kan ske inom olika sakområden. Särskilt viktigt att prioritera för en hållbar regional utveckling är projekt som accelererar energiomställningen, gynnar innovation och som bidrar till att lyfta bort hinder för en hållbar ekonomisk utveckling. Läs mer...

Karta över norra Europa med Gotland i centrum och viktiga kommunikationsvägar markerade
Karta över norra Europa med Gotland i centrum och viktiga kommunikationsvägar markerade

Bilden visar nuläget för Gotlands samband med sitt omland. Bilden visar också på samband som behöver stärkas. Det handlar om god access till Europas stomnätskorridorer (pilar med förstärkta samband), och att stärka möjligheten att med olika färdmedel nå fler målpunkter (exempelvis utvecklade flygförbindelser med norra Tyskland, streckad linje). Läs mer...

Fördjupning

Sidan uppdaterad: