Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Attraktionskraft för ökad befolkning

Att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på innehåller flera komponenter. En strategisk utmaning är den demografiska utvecklingen med en allt lägre andel människor i yrkesaktiv ålder som bor på Gotland.

Nuläge och utmaningar

 • Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
 • Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor, kompetensförsörjningen är en stor utmaning.

Attraktiviteten påverkas av bland annat synen på arbetsmarknaden och om Gotland är en plats som erbjuder ett rikt fritidsliv året runt och tillgängligheten till och från fastlandet. Attraktionskraft handlar både om att locka nya inflyttare men också om att behålla den befolkning som bor på ön.

Demografisk utveckling

Gotlands befolkning ökar och var 59 686 den 31 dec 2019, den högsta siffran på sjuttio år. Befolkningen ökar genom att fler flyttar till Gotland än från Gotland, men antalet födslar är färre än antalet som avlider. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen i yrkesaktiv ålder minskar, en utveckling som kommer att förstärkas framöver.

Bilden av Gotland påverkar inflyttningen

Synen på Gotland är starkt präglad av att vara ett resmål under några veckor under sommaren. Detta är en styrka för den viktiga besöksnäringen, men behovet av befolkningsökning höjer kraven på att bilden av Gotland behöver breddas till att också vara en attraktiv plats att bo, verka och leva på.

Nära men långt bort

Närhet mellan människor präglar Gotland, där civilsamhällets kraft är påtaglig med engagerade invånare och ett mycket aktivt föreningsliv. Det är en styrka som gotlänningar själva lyfter fram. Övriga Sverige förknippar dock Gotland i stor utsträckning med att ligga långt bort, med långa resor och transporter och ser detta som ett hinder för att ha det som boendeort. Även unga, unga vuxna och studenter på Gotland lyfter avståndet som en negativ faktor för att vara bosatta på ön.

Nuläge och utmaningar

 • Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
 • Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor, kompetensförsörjningen är en stor utmaning.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • fördjupar kunskapen om vad som gör Gotland attraktivt för boende, besökare och företag.
 • tar tillvara på och utvecklar de faktorer som påverkar Gotlands attraktionskraft som plats att bo, leva och verka på.
 • stärker bilden, både lokalt och nationellt, av Gotland som en attraktiv plats att bo, leva och verka på – året runt.
 • sprider kunskap om Gotlands breda arbetsmarknad, med fokus på fastlandet och människor i yrkesaktiv ålder.
 • bättre tar tillvara och integrerar studenter som deltar i eftergymnasiala utbildningar på Gotland i det gotländska samhällslivet och erbjuder goda möjligheter att stanna efter avslutad utbildning.

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

God hälsa och välbefinnande - Globala målenAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Globala målenHållbara städer och samhällen - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • fördjupar kunskapen om vad som gör Gotland attraktivt för boende, besökare och företag.
 • tar tillvara på och utvecklar de faktorer som påverkar Gotlands attraktionskraft som plats att bo, leva och verka på.
 • stärker bilden, både lokalt och nationellt, av Gotland som en attraktiv plats att bo, leva och verka på – året runt.
 • sprider kunskap om Gotlands breda arbetsmarknad, med fokus på fastlandet och människor i yrkesaktiv ålder.
 • bättre tar tillvara och integrerar studenter som deltar i eftergymnasiala utbildningar på Gotland i det gotländska samhällslivet och erbjuder goda möjligheter att stanna efter avslutad utbildning.

Sidan uppdaterad: