Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Genomförande – hur ska vi nå målen?

Genomförande – hur ska vi nå målen?

För att genomföra strategin och nå målen behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Det är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål.

Samverkan, samhandling, ledarskap och gemensamt ansvarstagande

För att nå målen behövs en tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett gemensamt ansvarstagande för Gotlands utveckling.

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att leda och samordna insatser för genomförandet av RUS. Alla aktörer kan inom ramen för sina ordinarie aktiviteter och verksamheter styra mot målen. Statliga myndigheter och länsstyrelsen har i uppdrag att göra det. Läs mer...

Handling konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program

Den regionala utvecklingsstrategin konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program. För att verkligen göra skillnad behöver Gotlands utvecklingsaktörer sannolikt göra mer av något, göra på ett annat sätt, sluta göra något, dvs. verkligen prioritera om. Det behöver ske på ett samordnat sätt där de samlade resurserna tas tillvara.

För att åstadkomma detta föreslås tre program för samhandling med inriktning social hållbarhet, näringslivets förutsättningar och innovation samt klimat, miljö och energi. Läs mer...

Samhandlingstrappan

Samhandlingstrappan används för att beskriva såväl olika steg som olika djup i samverkan. Samtal och samsyn är nödvändiga förutsättningar för att kunna nå samverkan och samhandling. Samhandling för innovationsledd tillväxt, Vinnova 2005:07

 

Fördjupning

Sidan uppdaterad: