Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Näringslivsutveckling

Gotlands diversifierade näringsliv och starka entreprenörskap utgör en vital del av öns mångfald och möjligheter Gotland var 2019 inte bara Sveriges mest företagsamma län utan hade också landets näst största andel kvinnor som driver företag. Fler företag och fler växande företag med fler anställda behövs, inte minst för stärkt skattekraft.

Nuläge och utmaningar

 • Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Företagsamt och uthålligt men fler växande företag behövs

16 procent av gotlänningarna är företagare och nyföretagandet placeras i topp nationellt. Bland nystartade företag är det en högre grad kvinnor på Gotland än i riket. Det är en hög aktivitet inom Ung företagsamhet på ön. Tillväxtviljan, dvs. att företag vill växa både genom att öka antalet anställda eller öka omsättningen, är lägre än i riket och behöver stimuleras.

Ett brett näringsliv med stor säsongsvariation

Gotland har ett brett näringsliv. Besöksnäringen, mat- och livsmedelssektorn, skogs- och jordbruket, de kulturella och kreativa näringarna, sten-, trä- och tillverkning samt bygg, handel och tjänsteföretag är viktiga branscher. Läs mer...

Behov av vidgade marknader nationellt och internationellt

Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, företag som vill växa behöver nå marknader nationellt och internationellt. Gotländska företag exporterar i lägre utsträckning än svenska små och medelstora företag generellt, men exporten har de senaste åren utvecklats och ökat något. Läs mer...

Ett utvecklat näringslivsklimat

Näringslivsklimatet utgör en viktig utvecklingsfaktor för ökad tillväxt på Gotland. Förutsättningar för att starta och driva företag har stor betydelse för ökad sysselsättning och bidrar till finansieringen av öns välfärd. Läs mer...

Hållbarhet och energiomställning, en affärsmässig möjlighet och utmaning

Kundernas ökade efterfrågan på hållbara produkter, varor och tjänster ger affärsmässiga möjligheter för företag som har fokus på hållbarhet i sin verksamhet. Klimat- och energiomställningen, liksom den demografiska utvecklingen med allt fler äldre kräver innovation och gynnar företag som kan ligga i framkant av den utvecklingen. Läs mer...

Digitaliseringens möjligheter behöver tas tillvara

Gotland har en mycket väl utbyggd fibertäckning över hela ön. Men gotländska företag har en låg digitaliseringsgrad. Digitaliseringsgraden handlar om användningen av IT inom administration, inköp, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, distribution och affärsutveckling. Små företag har lägre digitaliseringsgrad än större, skillnader finns också mellan olika branscher. Läs mer...

Nuläge och utmaningar

 • Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • ger goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
 • ökar företagens möjlighet att nå en större marknad, nationellt och internationellt.
 • driver på och underlättar omställning till hållbar och fossilfri produktion av varor och tjänster.
 • främjar jämställdhet och mångfald på arbetsplatser och företag.
 • främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling för en ökad hållbarhet.

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Jämställdhet - Globala målenHållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • ger goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
 • ökar företagens möjlighet att nå en större marknad, nationellt och internationellt.
 • driver på och underlättar omställning till hållbar och fossilfri produktion av varor och tjänster.
 • främjar jämställdhet och mångfald på arbetsplatser och företag.
 • främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling för en ökad hållbarhet.

Sidan uppdaterad: