Vårt Gotland 2040

Regional utvecklingsstrategi för gotland

Region Gotlands färgband

Vårt Gotland 2040

En kreativ ö med plats för hela livet

Gotland har fantastiska förutsättningar. Pulserande landsbygder och en levande stad, unika natur- och kulturvärden, stark företagsamhet, ett välrenommerat universitet och människor med ett stort engagemang för sin bygd och för samhällsutvecklingen.

Att leva och verka på en ö har alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns en stark tillit och närhet mellan människor. Som ö-region har vi genom historien varit öppna för influenser från omvärlden, något som fortfarande är levande, inte minst genom internationellt samarbete. Allt detta stärker förmågan till förnyelse och omställning. Läs mer...

Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Vårt Gotland 2040 är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland. Mål och inriktning sätts utifrån Gotlands förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell, europeisk och internationell nivå. Vårt Gotland 2040 syftar till bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören – Region Gotland – i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen.

Vision och mål för Gotland 2040

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.

Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar.

Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör. Visionen bygger på styrkor som Gotland har och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden.

Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling

Genomgående perspektiv är övergripande synsätt som har beaktats i mål och prioriteringar och som behöver tas vidare i genomförande av vår regionala utvecklingsstrategi.

Vi vill nå ett långsiktigt hållbart Gotland – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – och för att göra det behöver vi integrera hållbarhetsperspektiven i mål, prioriteringar och i beslut om insatser.

De tre dimensionerna behöver finnas med och ömsesidigt stödja varandra. Genom att arbeta för en hållbar regional utveckling på Gotland bidrar vi till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Gotländska utgångspunkter

Den regionala utvecklingsstrategin bygger på en analys av Gotlands förutsättningar att uppnå en hållbar regional utveckling. Det finns övergripande samhällsutmaningar som behöver mötas, men som också innebär betydande möjligheter.

I detta har ö-läget en tydlig påverkan. Hållbarhet ur alla dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig – är utgångspunkter som behöver finnas med och ömsesidigt stödja varandra.

Gotland i världen

Ö-läget påverkar förutsättningarna

Gotland ligger mitt i Östersjön. Det är femton mil till Nynäshamn, tolv mil till Oskarshamn tio mil till Västervik och cirka tjugo mil till Lettlands kust. Ö-läget innebär förutsättningar som uppmuntrar kreativitet och en vana att gemensamt lösa viktiga frågor.

Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen

Prioriteringarna tar utgångspunkt i samhällsutmaningarna för Gotland och ska bidra till att nå ett eller flera av de övergripande målen och relevanta effektmål. Prioriteringarna inklusive de vägledande inriktningarna ska vara en utgångspunkt för gemensamma processer, samarbete och finansiering samt stödja aktörerna vid val och prioriteringar av insatser.

Hur ska vi arbeta för att nå målen?

För att nå målen behövs en tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett gemensamt ansvarstagande för Gotlands utveckling. Genom engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter tar vi utvecklingssprång. Alla kan bidra. Det är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål.

Uppföljning, utvärdering och lärande

Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. Om vår regionala utvecklingsstrategi hålls aktuell över tid, om vi gemensamt kan följa utvecklingen på Gotland och om resultaten av regionalt utvecklingsarbete synliggörs och används i ett gemensamt lärande kan också det gemensamma engagemanget för utvecklingen på Gotland upprätthållas.

------

Här hittar du bland annat kommunikationsmaterial och inbjudningar till seminarier.

Presentation-om-vart-gotland-2040

Presentation om Vårt Gotland 2040

Vi behöver alla kunna vara bärare av Vårt Gotland 2040. Här finns en grundpresentation om Vårt Gotland 2040 inklusive “talmanus” och frågeställningar för samtal (se anteckningssidorna).

Spara ned filen, välj bilder och anpassa till din målgrupp.

Grundpresentation Vårt Gotland 2040

Hur ser Gotland ut år 2040?

Hur skulle det värsta tänkbara scenariot för Gotlands framtid se ut, eller det allra bästa, när gotlänningarna själva får formulera sig? Svaret får du i filmen här intill.

Scenarierna i filmen bygger på material från framtidsdialogerna som hölls under hösten 2019 som en del i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.