Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Klimat och energiomställning

Den dominerande utmaningen är att ställa om samhället för att nå klimatmålen i linje med FN:s Parisavtal. Gotland har av regeringen pekats ut som pilot som ska gå före i energiomställningen, dvs. att ställa om till förnybar energi och nå de nationella klimatmålen.

Nuläge och utmaningar

  • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen

Förutsättningar för att gå före i energiomställningen

Gotland har goda förhållanden för förnybar elproduktion från sol och vind samt resurser för biobränsle från de gröna näringarna. Det finns ett stort engagemang för klimat-och miljöfrågor på ön och många utvecklingsinitiativ som kan bidra till att förverkliga Gotland som pilot. Läs mer...

Energiomställningen kräver insatser inom många sektorer

Energiomställningen kräver full lokal delaktighet. Länsstyrelsens energi- och klimatstrategi för Gotland bygger på nationella mål. Där finns sex fokusområden; hållbart energisystem, klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt transportsystem, areella näringar och hållbar konsumtion. Läs mer...

En cementindustri utan klimatpåverkande utsläpp

Cementindustrin dominerar ifråga om klimatpåverkande utsläpp på Gotland och påverkar även Gotlands vattentillgångar. För den snabba utveckling som behövs på Gotland ifråga om direkt minskade utsläpp från cementindustrin finns begränsad rådighet inom regionen. Här blir det avgörande att industrin ges förutsättningar att utvecklas enligt den redovisade färdplanen för klimatneutralt betongbygge. Läs mer...

Nuläge och utmaningar

  • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

  • behövs för att nå ett hållbart energisystem och de kraftigt minskade koldioxidutsläpp som behövs för att bli klimatpositiva.
  • ökar omsättningen för lokal produktion av el, värme och drivmedel från förnybar energi.
  • bidrar till att omsättningen kring energi på Gotland stannar i den lokala ekonomin
  • ger ökad energieffektivitet.

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Hållbar energi för ala - Globala målenBekämpa klimatförändringarna - Globala målenblankGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

  • behövs för att nå ett hållbart energisystem och de kraftigt minskade koldioxidutsläpp som behövs för att bli klimatpositiva.
  • ökar omsättningen för lokal produktion av el, värme och drivmedel från förnybar energi.
  • bidrar till att omsättningen kring energi på Gotland stannar i den lokala ekonomin
  • ger ökad energieffektivitet.

Sidan uppdaterad: