Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Lämna synpunkter

Så här lämnar du dina synpunkter på remissförslaget

Senast den 31 maj vill vi ha dina/era synpunkter på förslaget Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland.

Det enklaste sättet att lämna synpunkter är att använda vår e-tjänst.

Det går också bra via e-post eller vanlig post. Ange ärendenummer RS 2018/1237 i så fall, i e-tjänsten finns det redan inlagt.

Vi välkomnar synpunkter på alla delar i förslaget. Skriv fritt eller utgå från följande frågor som Region Gotland särskilt önskar svar på:

  • Hur ser ni på förslag till vision?
  • Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
  • Hur kan ni bidra till att målen nås?
  • Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta fem åren)?
  • Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?

Sidan uppdaterad: